Renáta Taligová

lektorka a koučka – renatataligova.sk

Od šťastia k angažovanosti

V rámci tejto témy si odpovieme na otázky:

  • Čo má šťastie spoločné s biznisom?
  • Ako prerámcovať štandardný sociálny scenár na pracovisku?
  • Prečo rozvíjať rezilienciu u zamestnancov?
  • Ako podporovať angažovanosť na princípe osobnej spokojnosti cez zamestnanecké zážitky a benefity?

O mne

Zameriavam sa najmä na osobnostný a kariérny rast mojich klientov metódou otvárania vášho prirodzeného potenciálu, silou vnútornej motivácie a pozitívneho vzťahu k sebe samému.

Pomáham vám odstraňovať vnútorné bariéry, budovať emočnú imunitu, odolnosť voči stresu, efektívne komunikovať a vytvárať silný prvý dojem.

Učím spoznávať, kultivovať a využívať jedinečnú reč tela, a zároveň u vás rozviniem schopnosť odhadnúť obchodného partnera za pár sekúnd.

Vo firemnom prostredí implementujem účinnú firemnú kultúru a vytvorím stratégiu permanentného budovania silnej a jedinečnej značky.

Do svojej práce vkladám energiu, odhodlanie a nové prístupy, aby boli moje kurzy zážitkom a novým impulzom v pracovnom i osobnom živote mojich klientov.