PROGRAM RAŇAJOK24.11.2022, MINT Pradiareň, Svätoplukova 2a, Pradiareň 1900

08:00 - 08:45
Príchod hostí & networking raňajky
08:45 - 09:00
Peter Libuša, Roman Kurnický (moderátor)
Úvodné privítanie
09:00 - 10:00
Veronika Koišová
Prezentácia výsledkov prieskumu Inmetric
a interaktívny kvíz 60 min
10:00 - 10:30
Prestávka na kávu
10:30 - 11:30
Veronika Koišová, Anka Hudáková, Zuzana Zamborská, Swiss Re
Panelová diskusia