PROGRAM RAŇAJOK17.5.2019, Design Factory, Bratislava

08:30 - 09:15
Chutné sladké a slané občerstvenie, káva & čaj
09:15 - 09:20
Otvorenie Raňajok s Kariérou
09:20 - 09:50
Boris Lukáč, Mysliteľňa.sk
Práca s uvedomením pre efektívny rozvoj ľudí
09:50 - 10:00
Coffee break
10:00 - 10:30
Nora Lauková, odborníčka na neverbálnu komunikáciu
Ako využiť neverbalitu v biznise...alebo odhaľte schopných ľudí
10:30 - 11:00
Voľná diskusia, networking