PROGRAM RAŇAJOK14.2.2020, Design Factory, Bottova 2, Bratislava

08:30 - 09:15
Sladké a slané občerstvenie, káva & čaj
9:15 - 09:20
Otvorenie Raňajok s Kariérou
09:20 - 09:50
Martina Georgievova, tréner, konzultant, kouč, DEVELOR
Je láska k práci možná? A čo keď z nej vyhoríme?
9:50 - 10:00
Coffee break
10:00 - 10:30
Matej Kolarovský, Head of GroupM Operations
Marketingový manažér môže byť srdcom vašej
spoločnosti
10:30 - 11:00
Voľná diskusia, networking