PROGRAM RAŇAJOK3.7.2020, Design Factory

08:30 - 09:15
Sladké a slané občerstvenie, káva & čaj
09:15 - 09:20
Otvorenie Raňajok s Kariérou
09:20 - 09:50
Pripravujeme
09:50 - 10:00
Coffee break
10:00 - 10:30
Pripravujeme
10:30 - 11:30
Voľná diskusia, networking