PROGRAM RAŇAJOK3.7.2020, Design Factory

08:30 - 09:10
Sladké a slané občerstvenie, káva & čaj
09:10 - 09:15
Otvorenie Raňajok s Kariérou
09:15 - 09:45
Daniela Krížiková, Managing director, senior lektor,
konzultant, kouč IMAGE LAB
Future Workplace - Akými zmenami prechádza
naše pracovné prostredie, leadership a spolupráca?
09:45- 10:15
Obchodný tím Kariéra.sk
Novinky pracovného portálu Kariéra.sk
10:15- 10:30
Coffee break
10:30 - 11:00
Matúš Horváth, Head of People Operations, Slido
3 veci, ktoré sme sa naučili pri budovaní svetovej
firmy z malého Slovenska
11:00 - 11:30
Voľná diskusia, networking